styrelsegubbar
29 september, 2012

In med kvinnorna!

Av JanneHbom
styrelsegubbar
Bolag med kvinnor i styrelsen går mer sällan i konkurs. Det är resultatet av UC’s undersökning av mer än 25.000 företag under perioden januari 2008 till januari 2009. Företag med endast män i styrelsen har närmare 30 procent höge konkursutsatthet än företag med även kvinnor i styrelsen.

Vad beror det på? Här spekulerar UC’s marknadschef (som är man) att sannolikt tar kvinnor något mindre risker än vad män gör och att blandade styrelser väger in fler synpunkter. Intressant, förutsägbart och rent av schablonartat. Men tänk om det är något annat? Något mycket mer utmanande?

Tänk om det är som över allt annat där kvinnor försöker slå sig in i mansdominerade världar och svenska styrelser är väl om något en av de sista starka patriarkala fästena? Tänk om det är så att de kvinnor som lyckas få fäste i styrelserna är så pass mycket bättre, så pass mycket mer kompetenta än sina manliga kollegor. Om man antar att detta är sant skulle det innebära att den totala kompetensnivån i en styrelse höjs om en eller flera kvinnor får plats, vilket i sin tur innebär att ännu klokare beslut fattas för företaget. Kloka beslut som gör att risken för konkurs minskar.

Att det skulle vara anledningen till minskad konkursutsatthet är en mycket mer tilltalande tanke än att det beror på försiktighet som på något sätt skulle vara könsrelaterad. Den tanken är inte bara tilltalande. Det kanske dessutom är ett faktum?