6 december, 2014

Ha´ru legg?
Hur höjer man lärarens kvalitet?

Av JanneHbom

handstopp_red

[LINNEFORS 2014-12-06] Under veckan har omröstningar och regeringskriser totalt dominerat nyhetsflödet i svensk medier. Allt på bekostnad av att andra viktiga, riktiga nyheter fått träda tillbaka och före en minst sagt tynande tillvaro på mediernas B-sidor eller krympt i omfattning till endast snuttifierade notiser.

En av dessa nyheter som borde vara sprängstoff i den svenska skoldebatten är OECD’s konstaterande att det svenska skolproblemet i mångt och mycket är en fråga om lärarnas kvalitet. I motsats till det svenska mantrat just nu – FLER LÄRARE I SKOLAN – hävdar OECD att att det inte hjälper att anställa fler lärare av samma kvalitet. Istället är det kvalitén på lärarnas arbete som måste höjas.

Kvalitén på lärarnas arbete? Men det har ju ingen ledande aktör i skoldebatten hittills framfört som det viktigaste argumentet för att råda bot på skolans problem och vikande resultat. För Lärarförbundet, en av de fackliga organisationer som säger sig representera landets lärare är lösningen en helt annan cocktail. De menar på sin hemsida att genom att minska lärarnas arbetsbelastning och höja deras löner så kommer vi få ordning på den svenska skolan. Hur höjer det kvaliteten på läraren?

Den andra fackliga organisationen, som verkar organisera de lite finare lärarna enligt sin egen hemsida, är inne på samma spår. Ge lärarna högre lön så ordnar sig allt. Hur höjer det kvaliteten på läraren?

I en av mina morgontidningar upprepar en lokal fackpamp inom skolområdet samma sak. Mindre arbete och mer lön till läraren, det är lösningen på skolproblematiken. Jaha, men hur höjer det kvaliteten på läraren?

Kan det vara så att OECD har fel? Vi behöver inte höja lärarnas kvalité. Kan det helt enkelt vara så att OECD’s experter inte har hängt med i den svenska skolutvecklingen. Vi har ju i det här landet lagt stor kraft och möda och inte minst pengar på att se till att legitimera lärare. Att renodla yrket. Är det inte så att genom denna utrensning kommer vi att kunna stänga ute alla de som saknar legitimation utan endast har härjat i den svenska skolan som utbildare med kappsäcken fylld av ambition, inspiration och aktion.

Ska du bli insläppt i  SKOLANS VÄRLD då krävs det legitimation. Lite som när man försökte som underårig ta sig in på ett danspalats och blev stoppad i dörren med frågan: Ha´ru legg? Att jag var en jäkel på att dansa spelade ingen roll. Där var det legitimation som gällde. Precis som i skolans värld. Hur höjer denna inlåsning kvaliteten på läraren? Jag vet inte, men jag har å andra sidan inte heller legitimation.