6 maj, 2014

Fritt fall för Boxholms näringslivsklimat

Av JanneHbom

frittfall_600

[LINNEFORS 2014-05-06] Boxholms kommun rasar i Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala företagsklimatet. Med årets 194:e plats bland alla Sveriges 290 kommuner har man tappat 76 placeringar och har i år den sämsta placeringen som kommunen haft på över 8 år och tillhör nu den nedersta tredjedelen av Sveriges samtliga kommuner.

Vad är det då som bidragit till det fria fallet? Boxholm backar på område efter område i den del av undersökningen som bygger på de lokala företagarnas svar. I Boxholm är det totalt 66 företagare som valt att svara på enkäten. De områden som företagarna anser har försämrats jämfört med föregående år är:

ENKÄTFRÅGA

RANKING 2014

FÖRÄNDRAD PLACERING +/-

Skolans attityder till företagande

280

-16

Tillgång till kompetens

211

-109

Service till företag

193

-103

Kommunpolitikernas attityder till företagande

190

-28

Medias attityder till företagande

183

-49

Tjänstemäns attityder till företagande

158

-86

Tillämpning av lagar och regler

150

-106

Tele- och IT-nät

70

-20

Utöver detta anser företagarna i sitt sammanfattande omdöme om det lokala näringslivsklimatet att det också har försämrats. Där ligger idag kommunen, efter årets tapp på 103 placeringar, på en 215:e plats bland Sveriges kommuner. Det vill säga att väljer man att inte väga in statiskt baserat data så tillhör Boxholms kommun de 25 % sämsta kommunerna i Sverige att driva företag i.

Men allt är inte nattsvart i undersökningen det finns ljusglimtar i attityddelen också. Eller rättare sagt det finns en ljusglimt. Det gäller tillgången till Vägnät, tåg – och flyg. Där tar kommunen 17 placeringar uppåt och placerar sig på en 7:e plats bland samtliga kommuner. När det gäller de ytterligare två områden där det sker klättringar är det från relativt låga placeringar; Konkurrens med företag +34 placeringar och rank 100. Allmänhetens attityder till företagande +22 men ändå till en svag 240:e plats.

Det är rent ut sagt pinsamt. Boxholm har alla grundläggande förutsättningar att lyckas mycket bättre. Med närheten till ett av de mest expansiva områdena bortsett från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö borde man kunna dra ännu bättre nytta av sitt läge till residensstaden Linköping. Hur kan det komma sig att man två mil söderut i Tranås år efter år är bland de 25 till 30 bästa kommunerna i Sverige medan kräftgången fortsätter i Boxholm. Det enda som skiljer de två kommunerna åt är en kommungräns, en länsgräns och att Tranås har ännu längre till dragloket Linköping.

Svaret är skillnaden i DYNAMIK och i ATTITYDER. I Boxholm regerar Socialdemokraterna enväldigt. Sedan urminnes tider har partiet haft egen majoritet i kommunfullmäktige. En sådan dominans att till och med Vänsterpartiet valt att inte ens delta i de senaste valen. Så sent som idag meddelade det slumrande Vänsterpartiet i Boxholms representant att de inte heller ämnar ställa upp i årets val. Vänsterns deltagande eller inte får väl ändå ses som en ren teknikalitet eftersom samme talesperson ändå bereds plats som ordförande i en av Boxholms kommuns nämnder utan att först ha prövats i ett allmänt val. När Folkpartiet överraskande och Sverigedemokraterna tyvärr inte fullt lika överraskande fick var sitt mandat i det senaste valet konstaterade en ledande Socialdemokrat ironiskt att två nya extremistpartier kommit in.

I Tranås däremot är det jämnare mellan styrande och opposition. Allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet utgör regeringsunderlaget och den politiska debatten stöter och blöter varje fråga och hittills har näringslivsfrågorna absolut funnits med på agendan. Det finns en vilja från samtliga partier att komma framåt. I en värld där förändring är det normala är denna dynamik oerhört viktig.

Den dynamiken saknas helt i Boxholm. Här blir det som majoritetspartiet bestämmer. Allt annat är bara transportsträckor. Dessutom har det framförts kritik att det inte alls är partiet som bestämmer utan ett fåtal personer, inom partiet, som bestämmer. Med egen majoritet är det nog lätt att dynamiken avtar. På tå försvinner och ersätts istället av hälar. ”Gläfs du hur mycket du vill lille vän, det är ändå vi som bestämmer.”

Men den största skillnaden är ändå på hur man ser på företag, företagande och företagare. I Tranås har man en småföretagartradition. Det finns en anledning till varför Småland börjar i Tranås. Här har det alltid varit viktigt med företagande. I Boxholm känns det ibland som företagande är något som katten släpat in. I Tranås har man en modell för att ta emot nya företagare. I Boxholm fick man höra varför man nödvändigtvis måste starta företag just här. I Tranås samverkar näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och kommunen för att bidra till etablering, start och utveckling av företag – allt för att man ska känna att Tranås är en bra plats att bo, leva och verka på. I Boxholm fick man av ledande politiker veta att det tar minst fem generationer innan man räknas som Boxholmare.

I Tranås startade man friskola för att låta landsbygden leva. I Boxholm stängde man Malexander skola och bussar barn till centralorten.

I Tranås har man infört LOV så att lokalt förankrade företag vuxit fram i kvinnodominerade branscher. I Boxholm tror man att gjorde man det skulle Boxholms företagare åderlåta kommunen och fylla sina bankkonton i skatteparadisen. Istället väljer man att inte konkurrensutsätta och istället med kommunal utförare tillhöra de 7 kommuner som har de högsta lönekostnaderna i landet.

Men är det verkligen kört för Boxholm? Kommer kommunens Golgata-vandring att bara fortsätta? Nej det behöver det inte vara så. Faktum är att det aldrig är helt kört.

Tranås har inte alltid legat i topp. För snart åtta år sedan var läget ett helt annorlunda. Lite som i Boxholm faktiskt. Politiker och företagare hade lågt förtroende för varandra. Kommunens tjänstemän och företagarna drog inte alltid jämt. Tillväxten var låg och befolkningen minskade i antal. Men Tranås bestämde sig. VI VILL sa en enig politik och viljan den kan som bekant försätta berg, bara den finns där. Viljan att förändra. Viljan att tillsammans skapa en bättre plats för ALLA att bo, leva och verka på.

Men då måste man också vara på det klara med vem som är till för vem. Att all välfärd börjar i näringslivet. Det är där jobben finns. Det som är grunden för varje levande samhälles sunda utveckling. Politiker skapar inga jobb. Det har de aldrig gjort. De kommer de aldrig att göra. Oavsett om de är röda eller blå, rutiga eller randiga.

Men politiken kan med sina attityder till företagande skapa grogrund för eller emot företagande. De kan se till att företag väljer att utvecklas i den ena eller den andra kommunen. I en kommun med ett gott näringslivsklimat skapas jobben och med jobben kommer också skatteintäkterna och när de ökar med nya jobb och nya invånare kan vi göra mer och mer för det gemensamma.

Men inget sker av sig själv. Man måste ha en vision, mål och en plan och man måste göra det tillsammans. I Tranås delar man en vision om att bli 20.000 invånare 2025. I Boxholm tillfrågades de ledande 53 politikerna om visioner. Bara 10 svarade. Inga visioner framkom dock. Vi kanske skulle börja där.

Jag har själv varit företagare i Boxholm sedan 1992. Jag älskar Boxholm. Här är mitt hem. Här har jag min familj och mina vänner. Sveriges bästa människor bor i Boxholm. Och så har vi dessutom Sveriges bästa natur och manskör. Men vi skulle kunna bli ännu bättre. Varför inte börja med det lokala näringslivsklimatet. 

Blogg100 
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad.
Här kan du läsa mer om utmaningen Det här var blogginlägg 67 av 100.