12 april, 2015

Det är ett hål i vägen

Av JanneHbom

etthal_1600x1096

På vägen där jag löptränar då och då finns ett hål. Det har funnit där så länge nu att vi som ofta passerar där har nog egentligen slutat att se det. Det skulle rent av kunna vara ett osynligt hål om de inte vore för det att hålet är markerat med en så kallad speedy – utläst sidomarkeringsskärm med fot.

Denna speedy är i det närmaste så permanent att man inte kan låta bli att undra om inte någon form av bygglov är ansökt för markeringsskärmen. Låt mig ge dig hela historien.

Det är svårt att avgöra hur det hela började. Kanske var det tjälen som för många år sedan startade håltagningen. Eller var det i själva verket ett tyngre fordon som belastade vägkanten vid precis fel tillfälle. Måhända skedde skadan redan vid själva väguppbyggnaden. Dåligt grundarbete straffar sig alltid. Oavsett vilket som var orsaken blev det för flera år sedan ett hål. Ett hål i vägbanan. Ett hål med en diameter på knappa halvmetern.

Väghållaren heter Trafikverket. Lägg det namnet på minnet. Den första åtgärden från väghållaren var att varna trafikanter (och kanske löpare) om att det är ett hål i vägbanan. Det här var före speedy’s tid så man markerade helt enkelt faran med en klassisk kon. I hagen bredvid vägen betade kor. Ibland när jag passerade stod korna och tittade på konen.

Efter att en ansenlig tid förflutit valde Trafikverket att åtgärda hålet. Den teknik man använder sig av är att fylla grus i det tomma hålet så att det blir ett fyllt hål. Ett hål fyllt med grus. Det fyllda hålet är ömtåligt och tål inte att passerande fordons däck körs över hålet. Därför väljer väghållaren att markera det fyllda, men känsliga hålet med en ny kon.

Efter ett långt tag bedömer samma väghållare att det fyllda hålet nu tydligen är tillräckligt härdat för klara sig själv utan kon. Bildäck börjar åter fara över det numera fyllda hålet. Resultatet låter inte vänta på sig. Det fyllda hålet blir snart ett mindre fyllt hål och strax åter igen ett ofyllt hål. Ett tomt hål.

Trafikverket placerar åter ut en kon för att varna trafikanter (och kanske löpare) om att det är ett hål i vägbanan. Cirkeln är sluten. På detta sett pågår det år efter år. Det tomma hålet blir fyllt, töms, fylls och töms. Det enda som händer är att den klassiska konen ersätts av en sidomarkeringsskärm med fot. En speedy. Bara namnet – speedy – en stämningshöjare.

I dessa tider utsätts Trafikverket för svidande kritik. I dagarna kommer regeringen att presentera en omfattande utredning av Trafikverket. Men redan nu har delar av innehållet läckt ut. Utredningen kommer enligt dessa att visa på allvarliga brister i myndigheten. I punktform visar kritiken på:

  • Att Trafikverket saknar styrning
  • Att de inte kan planera underhållsåtgärder
  • Att det väcker frågor om Trafikverkets möjlighet att bedriva verksamheten effektivt och hushålla väl med statens medel
  • Att Trafikverket till att börja med måste ha koll på den anläggning man ansvarar för.

Jag är allt annat än förvånad. Hur tror någon att en myndighet som så till den milda grad systematiskt misslyckats med att åtgärda ett enkelt halvmeterhål här ute hos oss skulle kunna klara av att ett så stort åtagande som till exempel landets totala järnvägsunderhåll? Det tåget har nog gått för längesedan.