27 oktober, 2017

Den viktiga starten

Av JanneHbom


Inledningen, eller rättare sagt, den allra första meningen i roman, i en novell kan i sig vara ett rent konstverk. Där några få ord från versalt första tecken till berättelsen första punkt direkt sätter läsaren i rätt stämning för det som komma skall. Ibland kan till och med konstverket snudda vid det geniala. 
Sent i natt innan sömnen infann sig drog jag mig till minnes inledningen till José Saramagos roman ”Dödens nycker”. Den börjar så här:
”Dagen därpå var det ingen som dog.”

Romanen utspelar sig i land långt borta eller nära där döden helt sonika jobbvägrar. Ingen dör, alla blir odödliga. Men lyckan hos människorna är övergående då hela riket översvämmas av sjuka åldringar som inte kan dö. Det blir helt enkelt ohållbart. Döden måste börja jobba igen…