3 maj, 2020

Daglönare och frilansare, förena er

Av JanneHbom

Daglönare och frilansare, förena er.Välj bolagsform som passar myndigheten.

Så borde kanske plakatet målats den första maj. Men tåget uteblev. Så som tåg oftast gör här i Sverige. Eller åtminstone försenas. Försenade tåg, ett problem som SJ tog på allvar och löste. Hur? Genom ett gediget kvalitetsarbete? Nej. Genom att fokusera på att passa tiden?

Nej. Istället införde man Ryanska tider. Det vill säga att en resa som tidigare enligt tidtabellen skulle ta, säg, en timme och femtio minuter numera är tidsatta till två timmar och femton minuter. På det sättet har man köpt sig tjugofem minuters respit och kan muntert i knastrande högtalarsystem annonsera att: ”Vi anländer vår slutstation tre minuter tidigare än angivet.” Kreativt? Absolut. Fusk? Definitivt.

Glädjande dock att man ännu så länge avhållit sig från att inleda tillkännagivandet med en fanfar av den typ som ljuder genom flygplanet när det irländska lågprisflyget ännu en gång har lyckats med att komma i tid för den utsatta tid som egentligen ligger efter den tid som det borde varit den egentliga tiden.

Men ni vet ju hur det är; tiden är ingenting.