27 maj, 2016

Cykelhjälm är alltid rätt

Av JanneHbom

cykelhjalm_1000x450

Bilden ovan föreställer en cykelhjälm. Det är alltid rätt att bära cykelhjälm när man cyklar. I Sverige ökar antalet allvarliga cykelolyckor. Under 2014 skadades 519 cyklister i allvarliga cykelolyckor. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Att använda hjälm kan bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död. Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, kan de allvarliga skadorna minskas med två tredjedelar genom användandet av hjälm.

foliehatt_1000x450

Bilden ovan föreställer en foliehatt. Den skyddar inte mot någonting. Ibland kan det vara värt att påminna om det.