19 augusti, 2015

Boxteatern – Nu drar vi igång igen

Av JanneHbom

boxteaternbroschyr_1000x450

Nu är det dags för en ny säsong med Boxteatern – där allt är möjligt. Det var med stor glädje som vi tog emot beskedet att vi kör en termin till. Härligt! Boxteatern är arbetsnamnet på en teatergrupp inom Boxholms kommun som är öppen för deltagare med funktionshinder. Men vi lägger fokus på allas möjligheter. Vi har valt namnet Boxteatern av flera skäl. Dels för att vi finns i Boxholm, dels för att det är teater som vi ska syssla med, men framförallt för att vi i vårt arbete vill visa att man kan komma långt genom att tänka utanför Boxen – att se varje deltagares möjligheter.

Allt det där har vi försökt formulera i VÅR LYSANDE IDÉ

en_lysande_ide_500px

Den här hösten träffs vi första gången den onsdag den 26 augusti kl 16:00 på kulturhuset NYGATAN9 i Boxholm.
Välkommen och hjälp gärna till att sprida infon vidare.

Vi har också tagit fram en enkel broschyr som ger lite mer info om Boxteatern. Den han du ladda ner här»
Du får gärna sprida den vidare 🙂