17 januari, 2016

Att leva livet på det sätt vi vill

Av JanneHbom

xkommunal_alltid_aldrig_1000x450

Du har förmodligen hör talas om organisationen som verkligen vill uppfattas utifrån sina tre kärnvärden – Närvarande, Proffsiga och Handlingskraftiga. En organisation som hävdar att de alltid står på sina medlemmar sida, där mitt i vardagen, efter som de själva säger att  de är en del av den – vardagen.  Det är tyvärr samma organisation som på bara några dagar lyckats med konststycket att in i minsta detalj framstå som den raka motsatsen. En organisation som verkar fylld med amatörism och en längtan efter flärd och glitter, långt från den vanliga, gråa vardagen. Kärnvärdena ovan tillhör fackförbundet Kommunal.

Efter de senaste dagarnas avslöjanden och som förmodligen kommer att följas av ännu flera är det rimligt att ställa sig frågan hur kan en organisation som så uttalat säger sig arbeta utifrån givna kärnvärden istället verkar ha gjort allt stick i stäv med dessa? Och det är faktiskt ännu värre än så.

För i ett utbildningsmaterial från 2008 riktat till Kommunals arbetsplatsombud avseende ”Kommunals värdegrund och vision” står det att den gemensamma värdegrunden utgörs av orden Alla människors lika värde, Frihet, Rättvisa, Solidaritet och Demokrati och dessa värderingar ”…beskriver vad vi sätter värde på och vilket förhållande vi har till oss själva och omgivningen. Det ska vara verkliga riktlinjer som hjälper oss att leva livet på det sätt vi vill.”

Här har vi alltså en organisation med en ledning som lägger ner tid, kraft och resurser på att formulera både kärnvärden och gemensam värdegrund, plocka fram utbildningsprogram och genomföra utbildningsinsatser för sina ombud samtidigt som man själva högaktningsfullt väljer bort allt detta till förmån för lyxrenoveringar, spritfester och framtagande av egna vinetiketter (Bara för att ge några exempel). Det är minst sagt magstarkt men föga förvånande.

Att driva organisationer och företag utifrån ett värdegrundat ledar- och medarbetarskap blir mer och mer vanligt. Anledningarna är flera. Dels finns det forskning som visar att det skapas bättre långsiktig lönsamhet i värdedrivna organisationer, dels attraheras dagens arbetskraft mer av att ingå i organisationer där gemensamma värderingar mer utgör utgångspunkt för vad som är möjligt i det dagliga arbetet än de organisationer som styr genom begränsning utifrån traditionella regelverk och policy.

Är då dagens uppkomna situation i Fackförbundet Kommunal ett resultat av ett värdegrundat ledar- och medarbetarskap? Svaret på den frågan är ett tveklöst NEJ. Hade Kommunal menat allvar med sina kärnvärden och sin gemensamma värdegrund hade man själv uppdagat och tagit itu med alla avarter och excesser inom organisationen. Men istället har varenda en av alla dessa klubbordföranden och andra förtroendevalda som deltagit i festandet, spritandet och spekulerandet tigit still och sällat sig till den kultur som odlats genom decennier.  En organisation fylld av pampar, på olika nivåer, men med det gemensamma målet att komma bort från den gråa vardagen. Att  få göra klassresan. För det tycker man att man är värd.

Nu då, är det fler och tydligare regler och ännu längre policy-dokument som är lösningen för att städa upp i röran? Nej, lika lite som det förmodligen är lösningen för att kommat till rätta med den så kallade Göteborgsandan i Göteborgs Stad, lika lite är det lösningen för fackförbundet Kommunal. Snarare är det färre regler och policy-dokument som behövs även här. Fackförbundet Kommunal är en organisation i förtroendebranschen. En bransch som kräver en ständig fingertoppskänsla för vad som är rätt och vad som är fel. En bransch där den moraliska kompassen är minst lika viktig som lagboken ställer absolut större krav på dessaktörer än vad som kan fångas upp i regler och policys. Men en rejäl dos av regelrätt bondförnuft som utgår ifrån en gemensam värdegrund kommer att kunna göra under även i en så skadad organisation som Kommunal. Men det kommer att ta tid och kraft. Man blir inte trollkarl bara för att man skaffat sig en trollerilåda. Det krävs också en omfattande träning. Men det krävs farmförallt en grundmurad vilja till förändring. En vilja som kan leda till att Kommunal blir en av de första svenska fackföreningarna som bedriver sitt arbete utifrån ett värdegrundat ledar- och medarbetarskap. För som det är idag känns påtvingade kärnvärden och värdegrundord mera som läppstift på liket.