3 april, 2017

Allt fler politiker hoppar av

Av JanneHbom

Allt fler politiker väljer att hoppa av sina uppdrag. Enligt siffror från Valmyndigheten hade 2.185 ledamöter hoppat av kommunfullmäktige efter valet 2014 fram till slutet av januari i år, det är hela 17 procent av ledamöterna. Samma siffra i januari 2013 var 15 procent.

Jan Olsson, professor i statskunskap vid Örebro universitet säger till svt att:
”Vi vet att avhoppen ökar över tid så det är ett problem för demokratin och i synnerhet om det fortsätter på det här viset och leder till att stolar står tomma i fullmäktige.”

Hur är det då i Östergötland? I vår region har samtliga tretton kommuner drabbats av avhopp. Flest till antal (15 avhopp) i Norrköping. På andra platsen är det jämnare; Där finns Motala (11) Linköping (10) och Kinda och Söderköping (bägge med 9 avhopp).

Totalt är det 97 personer som lämnat sin plats i fullmäktige i någon av Östergötlands kommuner sedan valet 2014. Många gånger är det också nykomlingarna i politiken som väljer att hoppa av. Det i sig är ett större problem än det faktiska antalet avhopp.

Kommunfullmäktige som institution, oavsett kommun, älskar ju att fatta beslut om regler och policys inom vitt skilda områden. Kanske är det dags att ta fram en välkommen-policy för att se till att de beundransvärda människor som väljer att lägga sin fritid på kommunpolitik verkligen känner sig välkomna och blir upptagna i den gemenskapen.

Men nu skjuter jag väl över målet. Det har nog regionens alla fullmäktigepresidier redan anammat och arbetar aktivt med.