20 oktober, 2014

80-MILJONERSKALASET
eller 08-KALASET

Av JanneHbom

museer_600

När den MP-färgade kulturministern presenterar sin första åtgärd inom kulturområdet befäster den på ett tydligt sätt paritets totala storstadsfixering. Slopad entréavgift till statens museer visar sig bli i stort sett en intern Stockholmsangelägenhet garnerat med ett uns Göteborg.

Det är i och för sig inte så konstigt. Det är just i storstäderna som man har sina starkaste väljarfästen och nu är det payback-time. Av de totalt 17 museer som berörs av regeringens allmosor ligger 13 i Stockholm. Ytterligare 2 i Göteborg (men då ska man ha klart för sig att för ett av dessa sitter ledningen kvar i Stockholm). Ett museum återfinns i Linköping och lilla Håbo kommun med Skoklosters slott får representera övriga landet. Här är hela listan på 80-miljonerskalaset.

Armémuseum – Stockholm
Etnografiska museet – Stockholm
Flygvapenmuseum – Linköping
Hallwylska museet – Stockholm
Historiska museet – Stockholm
Kungl. myntkabinettet – Stockholm
Livrustkammaren – Stockholm
Marinmuseum – Göteborg
Medelhavsmuseet – Stockholm
Moderna museet – Stockholm
Nationalmuseum – Stockholm
Naturhistoriska riksmuseet – Stockholm
Sjöhistoriska museet – Stockholm
Skoklosters slott – Håbo
Statens centrum för arkitektur och design – Stockholm
Världskulturmuseet – Göteborg (men i praktiken styrs muséet från Stockholm)
Östasiatiska museet – Stockholm

I grund och botten är det bra att  kultur är görs tillgänglig för så många om möjligt. Men tillgängligheten är lika mycket beroende på geografi som blygsamma entréavgifter. En dylikt reform eller subvention hade varit riktigt banbrytande och spännande om den inkluderat länsmuseer och lokala museer runt om i hela Sverige. Då hade den på allvar varit folkbildande och gärna fått kosta tiofalt. Nu blir den i stället bara en flirt med kärnväljare och ytterligare en snedfördelning inom kulturområdet.