26 december, 2014

En annan dag

Av JanneHbom

4faltare

Annandagen. En annan dag. Varför göra det idag som kan skjutas upp och göras en annan dag? Just-in-time-begreppet må vara ganska nytt för en del men för andra är det evigheters evighet sedan det gjorde sin entré.

”Jag jobbar bäst under tidspress” brukar jag säga och småspringer därför mer eller mindre genom livet för att precis hinna med det som ska göras. Varför? Allt beror på de där 4-fältarna som ständigt omger mig, som omger oss alla. Fyra möjligheter att välja mellan. Ett val att göra.

Om nu livet och dess aktiviteter är ett antal 4-fältare som vi hela tiden ställs inför och måste göra val utifrån innebär det ju att vi alltid har fyra möjliga vägar framåt. Vi väljer en och samtidigt väljer vi bort tre andra, För tillfället. För det finns inget som inte säger att vi inte kan återvända till samma 4-fältare och göra ett nytt val. Det förutsätter i och för sig att 4-fältaren då har begränsats till en 3-fältare. Är det så? Eller är det så att vi väljer bort tre för att kunna välja ett?

En klassisk 4-fältare i arbete och vardag är den med Lätt/Svårt på den ena axeln och Roligt/Tråkigt på den andra. Ur den 4-fältaren gör vi ständigt och jämt val. Roligt men svårt är mitt ständiga val. Därför löser jag bara Sudoku var tredje dag. För det är bara då, var tredje dag, som morgontidningen presenterar en svår variant.

Lätt och tråkigt är den absoluta motsatsen till allt livs drivkraft för mig. Här i Linnefors materialiseras det av allt som ha med tvättmaskinen att göra. En syssla som jag likt en zombie helt enkelt bara genomför för att ha den gjord. Jag har försökt att på alla möjliga sätt bygga in glädje i göromålen men helt utan framgång. Dessutom utgör det här med tvätt en aldrig sinande källa till aktivitet. It will never end!

Men det finns i det närmast oceaner av möjliga aktiviter som jag skjuter framför mig med tanken ”det där gör jag en annan dag”. En egentligen fullkomligt livsfarlig hållning då vi inte vet det allra minsta om framtiden. Hur lång är den till exempel framtiden? Vi vet ju inte ens när den börjar. Det enda vi vet med säkerhet är att nuet är här, just nu, och följer vi inte med en så förvandlas den blixtsnabbt till då och passerad tid.

Kanske skulle man vara mer aktsam med att skjuta upp saker till en annan dag. Eller…? I dag är det annandagen. Det kanske är just i dag som jag ska göra det som jag har skjutit upp till en annan dag? Dags att göra val. Fram med 4-fältaren.