TT äger dina nyheter

TT-fieringen av svenska dagstidningar fortsätter med oförminskad styrka och förtätats dessutom.

I dag har en stor del av varje tidnings nyhetsinnehåll en och samma avsändare – aktiebolaget TT Nyhetsbyrå. Med en årlig omsättning på runt 650 miljoner kronor dominerar bolaget totalt nyhetsflödet i Sverige. Det innebär en likriktning i nyhetsrapporteringen som tydligast visar sig i att en och samma ”nyhet” dyker upp i tidning efter tidning, oftast helt oredigerad, enbart som en klipp-och-klistra-aktivitet från TT’s layout. Ibland har dock till och med tidningen mage att lägga till namnet på någon av de egna journalisterna i slutet av texten för att låtsats påskina att det förekommit någon form av journalistiskt arbete på den egna redaktionen. Det är givetvis irriterande för en tidningsälskare att betala flera gånger för exakt samma nyhet, bara för att till exempel DN och Corren inte orkat göra något med nyheten (se bilden ovan). Men låt oss istället tala om de som är allt annat än irriterande utan direkt oroande. Vad som händer i ett samhälle där en enda aktör står för URVALET av nyheter.

För analogt med TT’s totala dominans på nyhetsmarknaden är det där och inte på DN, eller SvD eller Corren eller någon annan landsortstidning av storlek som nyhetsurvalet sker. En enda leverantör, TT Nyhetsbyrå, avgör alltså vad som är nyhet och vad som inte är.  Det är uppenbart att den här likriktningen skadar branschen där varje produkt mer och mer liknar varandra. I en tid då vi egentligen borde ha ännu mer mångfald och egenart. Hur är det möjligt? Hur kan en hel bransch bara svälja detta? Varför talas det överhuvudtaget inte om denna utarmning av media? Svaren på dessa frågor är kanske enklare än man tror.

TT Nyhetsbyrån ägs nämligen av sina egna. Så här fördelar sig ägarandelarna: Aftonbladet (20%), Dagens Nyheter, Expressen, Stampen, Svenska Dagbladet, NT Media och Sydsvenska Dagbladet (10% vardera) samt MittMedia Förvaltnings AB, Pres(s)gruppen, Upsala Nya Tidning, VLT AB och (5% vardera).

Denna ägarkoncentration är i sig anmärkningsvärd och kan till exempel jämföras med den som råder inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen där branschen korsägande och ägande i olika produktionsled givit oss konsumenter i slutänden dyrare produkter. Lägg där till de kartellbildningar som med jämna mellanrum uppdagas och avslöjas.

Men ägarkoncentrationen och framförallt TT’s dominerande ställning anses inte vara ett hot mot konkurrensen på den fria marknaden eller ett missbruk av densamma, låter Konsumentverket meddela. Då så! Eller?

 

 

You may also like...

1 Response

 1. Bengt Oswin skriver:

  Ja, tyvärr var detta något som inträffade när finanskrisen trädde i kraft 2007, med Lehman & Brothers konkurs…
  Tidningsbranchen lever på prenumerationer och annonser och när ekonomin krymper så är tidningarna de som drabbas först.
  Man kan inte höja prenumerationspriset hur mycket som helst, speciellt inte när folk har dåligtom pengar och väljer att spara.
  När räckvidden minskar, så kan man heller inte ta lika mycket för annonserna.
  Därtill har ju stora aktörer som Facebook och Google tagit stora delar av annonsmarknaden.

  Koncerngemensamma tidningar delar ju också nyheter, när man minskat journalistkåren, så de flesta tidningar och koncerner har genomgått ett stålbad, inte minst Stampen, där jag själv jobbar.

  Trots högkonjunktur så stimuleras fortfarande svensk ekonomi med minusränta.
  Ett nytt presstödssystem har ännu inte sett dagens ljus efter 10 år, så frågan är vad som händer.
  I dag finns mycket konkurrens från nätsajter, som ger ut sitt innehåll gratis,främst alternativa sådana. Så de flesta landsortstidningar satsar ju sitt på den lokala nyhetsbevakningen, medan riksnyheter och större nyheter köps in från nyhetsbyråer som exempelvis TT.
  Så det gäller att ha balans mellan en prisvärd tidning och nyheter.
  Här i vårt område har ju lokaltidningarna satsat på en veckovis utdelning av en gratistidning för att få upp räckvidden och därmed sälja mer och dyrare annonser,för att finansera de vanliga tidningar. Även där kan nyheter delas.

  Så denna utveckling i nuläget är helt naturlig

%d bloggare gillar detta: