Category: Landsbygdsutveckling

Kopparnätet försvinner

Tänk dig, det knackar på dörren hemma hos dig och när du öppnar står där en äppelkindad tjänsteman från Trafikverket. Tjänstemannen hälsar vänligt, ler med en jämn tandrad och låter glatt meddela att vägen...

Vad är problemet?

”Parterna förbinder sig att arbeta med identifierade problem vilka rör brottslighet och otrygghet vilka har prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problembilden. Den gemensamt framtagna problembilden ska utmynna i handlingsplaner med åtgärder där båda...

De fiberkriminella

Att det är frostnupet ute hindrar inte fågelsången. Rödhaken, eller om de är flera, bjuder på morgontidig konsert. Kaffet är rykande hett och gott. Här är livet på landet när det är som bäst....