Category: #svpol

Vad är problemet?

”Parterna förbinder sig att arbeta med identifierade problem vilka rör brottslighet och otrygghet vilka har prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problembilden. Den gemensamt framtagna problembilden ska utmynna i handlingsplaner med åtgärder där båda...

Det blåser för den som dansar med vargar

Det blåser. Ute och i politiken. Statsministern vänder till slut kaplan, förlåt, kappan efter vinden och Bostadsminister Mehmet Kaplan får gå. Och en redan svag ministär blir ännu svagare. Utrikesministern som själv varit i...

Mater artium necessitas

Mater artium necessitas – Nöden är uppfinningarnas moder. Med över 4.400 patentansökningar är en fångst- och dödsmaskin den mest uppfunna maskinen i USA genom tiderna. Aldrig har så många grå hjärnceller värkt fram lösningar...

Snö ute och snömos är inne

Läser verkligen inte vädergudarna kalendern? Mars månad och landskapet är klätt i den vitaste av skrudar, förvisso kramvänlig men kall och som det känns otidsenlig. Snödroppar och inte snö är det som efterfrågas. Möjligtvis...